004_1_30.jpg
004_1_30.jpg

Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng

Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Đây là một cuốn văn phạm phiên bản mới nhất được viết rõ ràng trong cách dùng tiếng Anh hiện đại và được minh hoạ với khá nhiều ví dụ.

Sách bao gồm 130 bài ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn dễ hiểu và 5 phụ lục giải thích các trường hợp ngoại lệ. Thêm nhiều chi tiết về danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, động từ nguyên mẫu, các thì hoàn thành, thể thụ động và các mệnh đề chỉ mục đích như danh mệnh đề… Những bài học trong sách được sắp xếp logic và theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp để người đọc dễ dàng lĩnh hội.

Các vấn đề trong sách được tóm tắt và ghi rõ ở phần mục lục để người đọc dễ tìm kiếm, dễ tra cứu. 5 phần phụ lục gồm:

Danh mục các thì hiện tại và quá khứ;

Động từ quy tắc và bất quy tắc;

Chính tả;

Dạng rút gọn;

Tiếng Anh của người Mỹ


Download Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Miễn Phí, Tải Sách 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng, Đọc Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Online, Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Cho Điện Thoại, Tải Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Cho Android - Iphone - IOS, Download 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Free Ebook, Xem Sách 130 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1