20969_p27392.jpg
20969_p27392.jpg
1

Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực

Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực:
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau đây:
Phần 1: Mẫu văn bản, hợp đồng trong lĩnh vực đất đai
– Mục 1: Mẫu sổ sách hồ sơ địa chính
– Mục 2: Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
– Mục 3: Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất
– Mục 4: Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh và đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
– Mục 5: Mẫu văn bản áp dụng trong việc cung cấp, báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Phần 2: Mẫu văn bản, hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở
– Mục 1: Mẫu văn bản liên quan đến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
– Mục 2: Mẫu văn bản liên quan đến thuê nhà và mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Phụ lục 1: Các thành viên trong hợp đồng thuê nhà
Phụ lục 2: Gia hạn hợp đồng
– Mục 3: Mẫu văn bản về xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng, hợp đồng xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng

Phần 3: Mẫu văn bản, hợp đồng giao dịch công chứng, chứng thực
– Mục 1: Mẫu văn bản về công chứng liên quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nhân
– Mục 2: Mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản công chứng
– Mục 3: Mẫu hợp đồng, giao dịch, văn bản chứng thực

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Miễn Phí, Tải Sách 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực, Đọc Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Online, Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Cho Điện Thoại, Tải Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Cho Android - Iphone - IOS, Download 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Free Ebook, Xem Sách 219 Mẫu Hợp Đồng Dân Sự, Đất Đai, Nhà Ở, Xây Dựng, Công Chứng, Chứng Thực Trực Tuyến Online...