1040_p5423.jpg
1040_p5423.jpg
1

Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống

Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống
Nhà xuất bản Vǎn hoá Thông tin
Trương Chính Trung – Trần Lôi
Thời kỳ Tam Quốc nhiều bậc thầy về mưu lược như : Gia cát lượng, Tư Mã ý, Tào Tháo, v.v… là những chiến lược lớn, ngoài ra còn có những mưu sĩ như Hứa Du, Tuân úc, Giả Hủ, Trình dục, Từ Thứ… Họ vận dụng nghệ thuật mưu lược một cách rất xuất sắc, đã giành được những thành tựu huy hoàng, do đó đã thể hiện và phát triển trí tuệ của nhân loại. Có thể nói mưu lược là bông hoa trí tuệ của nhân loại, là di sản vǎn hoá quý báu chung của nhân loại. Để kế thừa và phát huy di sản vǎn hoá đó. Để học tập và bắt chước nghệ thuật mưu lược của người xưa, cuốn sách này đi sâu vào nghiên cứu và phân tích một số mưu lược kinh điển của thười kỳ Tam quốc và đưa ra một số những ví dụ thực tế vận dụng để thuyết minh thêm.
Cuốn sách này đã được lựa chọn tập hợp hơn bốn mươi câu chuyện mưu lược có ý nghĩa kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa để phân tích đánh giá. Bên dưới mỗi mưu lược có đưa ra khoảng mười ví dụ thực dụng có liên quan để thuyết minh.
Những ví dụ để chứng minh là những mưu mẹo về các mặt : chính trị, quân sự, tác chiến, tài chính, tố tụng, ngoại giao, hôn nhân, yêu đương, kinh doanh, xử thế và các mặt đời sống xã hội khác v.v.
Mọi người đều có thể rút ra được những bài học hữu ích về cả hai mặt chính diện và phản diện của những kinh nghiệm thành công và những bài học thất bại. Cuốn sách này muốn từ trong kho tàng quý báu rộng lớn và tinh hoa, sâu xa về trí tuệ cổ điển của Trung Quốc tìm ra được những cái mới có giá trị để trên cơ sở kết hợp hiện thực với tương lai nhào nặn được những mưu kế mới.


Download Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Miễn Phí, Tải Sách 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống, Đọc Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Online, Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Cho Điện Thoại, Tải Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Cho Android - Iphone - IOS, Download 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Free Ebook, Xem Sách 500 mưu mẹo trong Tam quốc ứng dụng trong cuộc sống Trực Tuyến Online...