24983_31441.jpg
24983_31441.jpg

Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán


Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Quyển bài tập Nguyên lý kế toán này nhăm giúp cho sinh viên thực hành lý thuyết đã nghiên cứu trong Giáo trình Nguyên ký kế toán do bộ môn Nguyên lý kế toán biên soạn và xuất bản năm 2008 dùng để giảng dạy cho tất cả các hệ đại học của trường Đại Học Kinh tế Tp.HCM

Trong lần xuất bản này so với các lần trước, tác giả có bổ sung cho mỗi chương phần Trắc nghiệm giúp sinh viên kiểm tra lại kiến thức cơ bản trước khi làm bài tập và cũng để làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi kết thúc học phần, trong phần bài tập của mỗi chương tác giả chia làm hai bộ đề: Bộ đề A để làm và sửa trong lớp, bộ đề B dùng cho sinh viên làm thêm nhằm tăng kiến thức về nguyên lý kế toán và kỹ năng thực hành. Cuối mỗi chương có phần bài tập tình huống để sinh viên vận dụng kiến thức đã học giải quyết một vấn đề thực tế.


Download Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Miễn Phí, Tải Sách Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán, Đọc Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Online, Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Free Ebook, Xem Sách Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY