hinh-thanh-viec-lam-tot.u335.d20160524.t132706.jpg
hinh-thanh-viec-lam-tot.u335.d20160524.t132706.jpg
1

Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt

Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Bộ sách này bao gồm bốn nội dung lớn:

– Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp,

– Nâng Cao Khả Năng Tự Chăm Sóc Bản Thân,

– Hình Thành Thói Quen Tốt và Hình Thành Việc Làm Tốt.

Tất cả có ba mươi sáu nội dung cụ thể là các vấn đề thường gặp trong cuộc sống của bé. Một câu chuyện nói về một vấn đề, cung cấp cho bố mẹ các phương pháp giáo dục hiệu quả. Trong xã hội hiện đại, bé cần có khả năng độc lập tư duy, phán đoán và giải quyết vấn đề. Do đó giáo viên và bố mẹ cùng cố gắng tạo môi trường và điều kiện để bé phát triển tính độc lập. Còn việc rèn luyện và nâng cao khả năng tự chăm sóc sẽ giúp bé nâng cao tự tin và tạo cơ sở cho tính cách tốt theo bé suốt cuộc đời.

Bộ sách này thông qua các câu chuyện chuyển đạt đến bé tính quan trọng của khả năng tự chăm sóc và làm thế nào để nâng cao khả năng tự chăm sóc. Tin rằng những điều này sẽ giúp ích cho bé: Chỉ có những người biết tự chăm sóc mới có thể tự lập thật sự.


Download Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Miễn Phí, Tải Sách Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt, Đọc Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Online, Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Cho Android - Iphone - IOS, Download Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Free Ebook, Xem Sách Bé Học Kỹ Năng – Hình Thành Việc Làm Tốt Trực Tuyến Online...