img108_4_2.jpg
img108_4_2.jpg

Ebook Bộ Luật Dân Sự

Ebook Bộ Luật Dân Sự đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bộ Luật Dân Sự với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).


Download Ebook Bộ Luật Dân Sự Miễn Phí, Tải Sách Bộ Luật Dân Sự, Đọc Ebook Bộ Luật Dân Sự Online, Ebook Bộ Luật Dân Sự Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bộ Luật Dân Sự Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bộ Luật Dân Sự Cho Android - Iphone - IOS, Download Bộ Luật Dân Sự Free Ebook, Xem Sách Bộ Luật Dân Sự Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1