b_ng
b_ng

Ebook Bóng Người Trong Đường Lô

Ebook Bóng Người Trong Đường Lô đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bóng Người Trong Đường Lô với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Trí, Dũng là hai học sinh ở Biên Hòa về nông trường An Thái nghỉ hè. Ở đó họ gặp Phương, em bà con của Trí. Ba đứa tận hưởng thời gian nghỉ hè bằng những trò chơi dân dã. Nhưng trong một đêm đi soi chim, cả ba bắt gặp những bóng người lạ đột nhập kho phân của nông trường, trong đó ba đứa nhận ra có thằng Thứ Pele – một đứa mồ côi ở với chú ở nông trường. Nó là đứa chơi bời lêu lổng , hư hỏng. Sáng hôm sau, ba đứa nghe nông trường bị kẻ gian lẻn vô kho phân lấy phân bón của nông trường trong khi thủ kho mắc bận lo cho vợ ốm. Ba đứa hợp lực điều tra, nhờ Trí giác ngộ mà Thứ Pele chịu hợp tác nên bảo vệ nông trường đã tóm gọn bọn ăn trộm…


Download Ebook Bóng Người Trong Đường Lô Miễn Phí, Tải Sách Bóng Người Trong Đường Lô, Đọc Ebook Bóng Người Trong Đường Lô Online, Ebook Bóng Người Trong Đường Lô Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bóng Người Trong Đường Lô Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bóng Người Trong Đường Lô Cho Android - Iphone - IOS, Download Bóng Người Trong Đường Lô Free Ebook, Xem Sách Bóng Người Trong Đường Lô Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1