Ebook Cách Ngôn Danh Nhân

Ebook Cách Ngôn Danh Nhân đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cách Ngôn Danh Nhân với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook


Cách Ngôn Danh Nhân

Con người sống phải có chí hướng, có mục tiêu. Người chí không lập thì như thuyền không ccos bánh lái, sống mà không có mục tiêu thì như đi tàu thuyền mà không có la bàn. Nhất là các bạn trẻ đứng trước ngưỡng cữa của cuộc dời, cần phải định hướng đi đứng đắn cho thương lai của mình, không được để tuổi trẻ quý giá trôi đi một cách uổng phí. Nhà Văn Nga Gorki từng khuyên rằng: “Tuổi trẻ là có hạn, mà trí tuệ là vô cùng. Chúng ta phải lấy tuổi trẻ có hạn để học tập trí tuệ vô cùng”.

Chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm của các bậc tiền nhân, tiếp thu những lời giáo huấn của các bậc danh nhân, lấy đó làm phương châm của cuộc sống. Những lời cách ngôn ấy là sự đúc kết từ thực tiễn và kinh nghiệm cả cuộc đời của họ, là tinh hoa của trí tuề nhân loại, như ngọn đuốc rọi sáng tâm hồn và trí tuệ, soi đường cho chúng ta tìm đến chân lý, tìm lấy hướng đi cho chính mình.


Download Ebook Cách Ngôn Danh Nhân Miễn Phí, Tải Sách Cách Ngôn Danh Nhân, Đọc Ebook Cách Ngôn Danh Nhân Online, Ebook Cách Ngôn Danh Nhân Cho Điện Thoại, Tải Ebook Cách Ngôn Danh Nhân Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Cách Ngôn Danh Nhân Cho Android - Iphone - IOS, Download Cách Ngôn Danh Nhân Free Ebook, Xem Sách Cách Ngôn Danh Nhân Trực Tuyến Online...