23445_29899.jpg
23445_29899.jpg

Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản

Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Mục lục:

Chương 1: những vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính

Các loại văn bản quản lý hành chính

Phân loại văn bản hành chính

Chức năng của văn bản

Vai trò của văn bản quản lý hành chính

Hiệu lực của văn bản quản lý hành chính

Chương 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý

Những yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Những yêu cầu về nội dung

Yêu cầu về thể thức văn bản

Yêu cầu về ngôn ngữ văn bản

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính

Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản

Chương 3: Phương pháp soạn thảo các loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hành chính thông thường

Tài liêu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Miễn Phí, Tải Sách Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản, Đọc Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Online, Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Cho Điện Thoại, Tải Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Cho Android - Iphone - IOS, Download Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Free Ebook, Xem Sách Cẩm Nang Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1