img814_3
img814_3

Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Phần thứ hai. Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Phần thứ ba. Xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, ngân hàng

Phần thứ tư. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ vàngân hàng

Phần thứ năm. Chế độ kế toán đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam


Download Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Miễn Phí, Tải Sách Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, Đọc Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Online, Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Free Ebook, Xem Sách Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Và Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1