img089_1_12.jpg
img089_1_12.jpg
1

Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế

Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Nội dung gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

Phần thứ hai. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần thứ ba. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ tư. Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ năm. Luật Thuế thu nhập cá nhân  sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ sáu. Quy trình kiểm tra thuế, quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, cưỡng chế nợ thuế

Phần thứ bảy. Văn bản mới cập nhật


Download Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Miễn Phí, Tải Sách Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế, Đọc Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Online, Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Cho Android - Iphone - IOS, Download Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Free Ebook, Xem Sách Chính Sách Thuế Hướng Dẫn Thi Hành Các Luật Thuế Trực Tuyến Online...