8935074105813.u335.d20160527.t161736.jpg
8935074105813.u335.d20160527.t161736.jpg
1

Ebook Con Đường Nhân Ái

Ebook Con Đường Nhân Ái đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Con Đường Nhân Ái với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

“Giải thoát nghĩa là gì với một cơ thể cụ thể, với một hình dạng, màu da và giới tính cụ thể?”

Trong sách Con đường nhân ái, Zenju Earthlyn Manuel dùng triết học Phật giáo về tính không và sắc tướng để soi rọi những vấn đề chủng tộc, tính dục và giới tính, sử dụng sự sáng suốt có được từ trải nghiệm và tu tập cá nhân để suy nghĩ về nhân dạng và đặc quyền.

Sách của Manuel đưa những tri kiến không dễ gì có được của bà trong thân phận một phụ nữ da đen đồng tính vào thảo luận, cho thấy hiểu biết lý trí là không đủ để chữa lành những tâm hồn tổn thương vì bị gạt ra ngoài lề xã hội: một thực hành tâm linh hiệu quả phải bao hàm lòng nhân ái, và nó chỉ xuất hiện khi thực tại quy ước và tính không giao cắt với nhau. Chỉ có lòng nhân ái mới có sức mạnh chuyển hoá, mang lại sự đồng cảm và thức tỉnh cho con người.


Download Ebook Con Đường Nhân Ái Miễn Phí, Tải Sách Con Đường Nhân Ái, Đọc Ebook Con Đường Nhân Ái Online, Ebook Con Đường Nhân Ái Cho Điện Thoại, Tải Ebook Con Đường Nhân Ái Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Con Đường Nhân Ái Cho Android - Iphone - IOS, Download Con Đường Nhân Ái Free Ebook, Xem Sách Con Đường Nhân Ái Trực Tuyến Online...