Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT

Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Lời nói đầu

Bài một : PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT

–         Thế giới tri giác và thế giới tâm linh

–         Ảo và thực

–         Nước vẫn cứ chảy

–         Thế giới một- im lặng

–         Cái một phân hóa thành cái nhiều

–         Phân biệt là vô phân biệt: bàn tay là bàn tay mà cũng chẳng là bàn tay

–         Phủ nhận tức khẳng nhận

–         Kinh nghiệm đề ra lý trí

–         Bàn thờ cái tôi – đầu mối của tội lỗi

–         Trí và thức

–         Tri huệ bất tư nghi

–         Đồng nhứt trong sai biệt

–         “ Ta chì thật là ta khi ta tắm”

–         Nhật hoàng và sư Đại Đăng

–         “ Ai là người chẳng muốn pháp làm bạn”?

–         Trong tầm cây quạt của Đại Đăng, ba ngàn thế giới vùng dậy hết

–         “ Sống nơi Chúa bằng cái chết của Adam”

–         Eckhart và con mắt Bát Nhã của Chúa

Bài hai : TÂM ĐẠI BI VÀ PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI

–         Hai trụ cột Phật giáo: Trí và Bi – hai mà một – Pháp thân

–         Giáo lý Hoa Nghiêm: sự và lí – Sắc và không

–         Viên dung vô ngại: sự tức lí, sắc tức không- tương tức

–         Như – ngoan không, diệu hữu

–         Biến và dung – cử và thâu

–         Những định thức Hoa Nghiêm

–         Mười chương CON SƯ TỬ VÀNG của Pháp Tạng

–         Ba cách nhận thức: biến kế chấp, y tha khởi và viên thành thực

–         Mười diệu lý Hoa Nghiêm

–         Sáu tướng Hoa Nghiêm: tổng biệt, đồng dị, thành hoại

–         Bốn thế giới Hoa Nghiêm: lí sự, lí sự vô ngại, và sự sự vô ngại

–         Vũ trụ quan động: hằng mà chuyển – Đương xử

–         Tâm đại bi và nguồn động lực của thế giới Hoa Nghiêm

PHỤ LỤC: ĐẠI SƯ TEITARO SUZUKI VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI


Download Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Miễn Phí, Tải Sách CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT, Đọc Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Online, Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Cho Điện Thoại, Tải Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Cho Android - Iphone - IOS, Download CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Free Ebook, Xem Sách CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1