img091_18.jpg
img091_18.jpg

Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng

Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nội dung gồm những phần chính sau:

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

– CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

– CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

– CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

– CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

– CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

– CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

– CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

– CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

– CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TY HOÀN THIỆN KHÁC

– CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC


Download Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Miễn Phí, Tải Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng, Đọc Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Online, Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Cho Android - Iphone - IOS, Download Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Free Ebook, Xem Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình – Phần Xây Dựng Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1