Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam

Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam
Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam
Nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam theo các yếu tố đặc trưng nghề nghiệp chính là cách tiếp cận phù hợp để chỉ ra doanh nhân Việt Nam – Họ là ai? Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam gồm những yếu tố nào?
Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam đã được xây dựng theo cách tiếp cận bảng thang giá trị phân tầng văn hóa. Hệ gồm chín yếu tố có tính định hướng nghề nghiệp; đặc trưng và biểu hiện của chín yếu tố được phân tích qua sự tác động của môi trường kinh doanh Việt Nam; các yếu tố có thể đo lường, được mô phỏng bằng sơ đồ mạng nhện giúp phát triển điểm mạnh, điểm yếu của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam và phương pháp đo lường, mô phỏng có thể coi là mô hình, phương pháp lý thuyết sử dụng cho nghiên cứu, đào tạo doanh nhân, văn hóa doanh nhân; là cơ sở cho xây dựng hệ tiêu chí đánh giá, nhận diện, phục vụ cho phát triển tiềm năng doanh nhân, tôn vinh doanh nhân,…
Các quan điểm định hướng và hệ thống giải pháp được đưa ra nhằm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.


Download Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Miễn Phí, Tải Sách Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam, Đọc Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Online, Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Cho Điện Thoại, Tải Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Cho Android - Iphone - IOS, Download Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Free Ebook, Xem Sách Doanh Nhân Và Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1