img785_6.jpg
img785_6.jpg

Ebook Đức Phật Và Phật Pháp


Ebook Đức Phật Và Phật Pháp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Đức Phật Và Phật Pháp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

“Để trình bày đời sống và giáo huấn của đức Phật cho những ai muốn hiểu Phật Giáo, nhiều quyển sách có giá trị đã được ấn hành, do những học giả Đông, Tây, trong hàng Phật tử, cũng như những người không theo đạo Phật.

Người Phật tử, ở phương Đông cũng như ở phương Tây, hết lòng ca ngợi công đức của các nhà học giả đã viết ra những thiên sách hữu ích để rọi sáng Giáo Pháp.

Bản khái luận mới mẻ này là một cố gắng khiêm tốn khác của một hội viên Giáo Hội Tăng Già, căn cứ trên kinh điển nam phạn (pali), các chú giải và các tập tục cổ truyền nổi bật nhứt trong những quốc gia Phật Giáo, nhứt là ở Tích Lan.

Phần đầu quyển sách đề cập đến đời sống của Đức Phật. Phần nhì là Phật Pháp, giáo lý của Ngài, danh từ pali là Dhamma.

Phật Pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy con đuờng duy nhất dẫn đến Giác Ngộ, và như vậy, không phải là một đề tài học hỏi hay nghiên cứu suông để thoả mãn tri thức.

Giáo Pháp chắc chắn phải được học hỏi, nhưng hơn nữa phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng ngộ.

Học suông mà không thực sự thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không hành cũng tựa hồ như một cành hoa lộng lẫy, đủ màu sắc nhưng không hương vị.

Người không học Giáo Pháp như mù. Nhung người đã học mà không hành thì không khác nào một thư viện.”


Download Ebook Đức Phật Và Phật Pháp Miễn Phí, Tải Sách Đức Phật Và Phật Pháp, Đọc Ebook Đức Phật Và Phật Pháp Online, Ebook Đức Phật Và Phật Pháp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đức Phật Và Phật Pháp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đức Phật Và Phật Pháp Cho Android - Iphone - IOS, Download Đức Phật Và Phật Pháp Free Ebook, Xem Sách Đức Phật Và Phật Pháp Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY