img303_5
img303_5

Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức

Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

“Dzogchen Ponlop Rinpoche trình bày cốt tủy của Phật pháp trong một ngôn ngữ tươi mới và phổ cập. Với sự sáng tỏ và đáng tin cậy hiếm có, ông vạch ra viễn cảnh mới về tương lai Phật giáo, vừa đáng kinh ngạc vừa hữu ích. Đây là một thông điệp quan trọng của thời đại”.

(Pema Chodrn)

“Dzogchen Ponlop Rinpoche có khả năng phi thường khi trình bày minh triết của Phật pháp trong một phong cách mới mẻ, dễ tiếp cận mà vẫn thâm sâu. Với Đường đến cuộc cách mạng tâm thức, ông chỉ ra cốt lõi của con đường tâm linh, cho thấy tri kiến giải thoát của Đức Phật có thể vượt lên mọi ranh giới chủng tộc, tôn giáo và văn hóa. Cuốn sách này gợi mở, truyền cảm hứng và phát lộ một cách tiếp cận tâm linh hoàn toàn hiện đại”.

(Yongey Mingyur Rinpoche)


Download Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Miễn Phí, Tải Sách Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức, Đọc Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Online, Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Cho Android - Iphone - IOS, Download Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Free Ebook, Xem Sách Đường Đến Cuộc Cách Mạng Tâm Thức Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1