so-bon.jpg
so-bon.jpg
1

Ebook Four – Số Bốn

Ebook Four – Số Bốn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Four – Số Bốn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Four – SỐ BỐN nằm trong series sách ăn khách DIVERGENT – NHỮNG KẺ BẤT KHẢ TRỊ, nhưng lại là một quyển riêng biệt, vì truyện được thuật lại bởi lời kể của nhân vật Số Bốn – Four ở giai đoạn trước khi nhân vât chính là Tris xuất hiện, trước khi nổ ra cuộc tấn công mô phỏng, trước các cuộc kiểm tra tư cách, nhảy phái, giai đoạn nhập môn,… Truyện chỉ kéo dài từ lúc Số Bốn làm bài kiểm tra tư cách đến hết giai đoạn nhập môn của Tris. Có thể coi FOUR – SỐ BỐN là DIVERGENT tiền truyện.

Nếu như Divergent, InsurgentAllegiant là câu chuyện về Tris thì đây chính là câu chuyện của Số Bốn (ngắn gọn hơn), giải thích cuộc đời và sự đấu tranh của Số Bốn để trở thành huyền thoại Dauntless cũng như sự thay đổi của nhân vật này từ giây phút Tris xuất hiện.


Download Ebook Four – Số Bốn Miễn Phí, Tải Sách Four – Số Bốn, Đọc Ebook Four – Số Bốn Online, Ebook Four – Số Bốn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Four – Số Bốn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Four – Số Bốn Cho Android - Iphone - IOS, Download Four – Số Bốn Free Ebook, Xem Sách Four – Số Bốn Trực Tuyến Online...