sam-ky-trang-trinh-1.jpg
sam-ky-trang-trinh-1.jpg
1

Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT

Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Đánh giá về Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ôn Đình hầu Vũ Khâm Lân trong Bạch Vân am cư sĩ Nguyễn công Văn Đạt phả ký có viết:
“Bởi tiên sinh chẳng những chỉ tinh thâm một môn Lý học, biết rõ dĩ vãng cũng như tương lai, mà sự thực thì trăm đời sau cũng chưa dễ ai hơn được vậy. Ôi! Ở trong thiên hạ, các bậc quân vương, các vị hiền giả, hỏi có thiếu chi, nhưng chỉ có lúc sống thì được phú quý vinh hoa, còn sau khi mất thì những cái đó lại cũng mai một đi với thời gian, hỏi còn ai nhắc nữa? Còn như tiên sinh, nói về thế hệ đã truyền đến bảy, tám đời, gần thì sĩ phu dân thứ ngưỡng vọng như bóng sao Đẩu trên trời, dẫu cách ngàn năm cũng còn tưởng như một buổi sớm, xa thì sứ giả Thanh triều tên Chu Xán, nói đến nhân vật Lĩnh Nam cũng đã có câu An Nam Lý học hữu Trình Tuyền tức là công nhận môn Lý học của nước An Nam chỉ có Trình Tuyền là người số một, rồi chép vào sách truyền lại bên Tàu. Như thế, đủ thấy Tiên sinh quả là một người rất mực của nước ta về thời trước vậy”.


Download Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Miễn Phí, Tải Sách GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT, Đọc Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Online, Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Cho Điện Thoại, Tải Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Cho Android - Iphone - IOS, Download GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Free Ebook, Xem Sách GIAI THOẠI VÀ SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH – GÓC NHÌN SỬ VIỆT Trực Tuyến Online...