31770_38303.jpg
31770_38303.jpg
1

Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề

Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Quản trị học là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị học làm cơ sở cho việc học tập các học phần chuyên sâu về quản trị chuyên ngành.

Nhằm đáp ứng mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về quản trị học và kỹ năng vận dụng được các quy luật, các nguyên tắc trong công tác quản trị ở các tổ chức.


Download Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Miễn Phí, Tải Sách Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề, Đọc Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Online, Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Cho Điện Thoại, Tải Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Cho Android - Iphone - IOS, Download Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Free Ebook, Xem Sách Giáo Trình Quản Trị Học – Dùng Cho Trình Độ Trung Cấp Nghề Và Cao Đẳng Nghề Trực Tuyến Online...