17584_p23992.jpg
17584_p23992.jpg

Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương


Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Cuốn sách này có cấu trúc phù hợp với chương trình đào tạo môn học “Kế Toán Đại Cương hay Nguyên Lý Kế Toán” của các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay; bao gồm đầy đủ những nội dung cần thiết của các khái niệm, nguyên tắc và phương pháp cơ bản. Bên cạnh đó, việc bổ sung các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm các bài tập tính toán, định khoản truyền thống sẽ giúp người học thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các khái niệm trừu tượng của kế toán.

Nội dung chính của cuốn sách được bố cục như sau:

Tổng quan về kế toán.

Chứng từ kế toán.

Tổng hợp và cân đối kế toán.

Tài khoản và đối ứng tài khoản.

Sổ sách và hình thức kế toán.

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế cơ bản.

Bài giải.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương, Đọc Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Online, Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY