1530_p6149.jpg
1530_p6149.jpg

Ebook Hoa đỗ quyên đỏ


Ebook Hoa đỗ quyên đỏ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hoa đỗ quyên đỏ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Anchee Min sinh nǎm 1957 trong một gia đình trí thức, là một hoạ sỹ, nhạc sỹ, nhà nhiếp ảnh và nhà vǎn của Trung Quốc. “Hoa đỗ quyên đỏ” là một cuốn hồi ký, một tiểu thuyết tự truyện viết về thời Đại cách mạng Vǎn hoá Vô sản. Min đã viết tác phẩm này trong tám nǎm (1984 – 1992). “Hoa đỗ quyên đỏ” là một cuốn sách “đẹp đau đớn … đã tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ về đời sống Trung Quốc” trong thời kỳ đau lòng nhất của đất nước hơn 1,2 tỷ dân này.


Download Ebook Hoa đỗ quyên đỏ Miễn Phí, Tải Sách Hoa đỗ quyên đỏ, Đọc Ebook Hoa đỗ quyên đỏ Online, Ebook Hoa đỗ quyên đỏ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hoa đỗ quyên đỏ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hoa đỗ quyên đỏ Cho Android - Iphone - IOS, Download Hoa đỗ quyên đỏ Free Ebook, Xem Sách Hoa đỗ quyên đỏ Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY