20963_p27386.jpg
20963_p27386.jpg
1

Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản

Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Cuốn sách “Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản” nhằm giúp bạn đọc là công chức, nhà quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân nhanh chóng soạn thảo được các loại văn bản: Hành chính, Tư Pháp, Hợp đồng v.v…

Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống, nội dung và hình thức của văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
Chương 2: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
Chương 3: Soạn thảo văn bản hành chính
Khái niệm và đặc điểm của văn bản hành chính
Những nguyên tắc soạn thảo văn bản hành chính, tổ chức công tác soạn thảo văn bản hành chính
Những yêu cầu cần thiết trong công tác soạn thảo văn bản hành chính
Chương 4: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật
Trình bày văn bản
Hướng dẫn chung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Hướng dẫn chi tiết về thể thức và kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản
Chương 5: Hướng dẫn soạn thảo một số loại văn bản hành chính thông dụng
Hướng dẫn soạn thảo công văn
Hướng dẫn soạn thảo quyết định
Hướng dẫn soạn thảo báo cáo
Hướng dẫn soạn thảo biên bản
Hướng dẫn soạn thảo thông báo
Hướng dẫn soạn thảo tờ trình
Hướng dẫn soạn thảo diễn văn
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng
Chương 6: Hướng dẫn quản lý văn bản
Những vấn đề chung về công tác văn thư
Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến


Download Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản, Đọc Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Online, Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản – Quản Lý Văn Bản Trực Tuyến Online...