huong-dan-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc
huong-dan-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc

Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc

Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi lẽ đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN. Trong thời gian qua, để giúp công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc được thực hiện tốt và có nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05-02-2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các sở tài chính; …

Nhằm giúp cán bộ kế toán và những người quan tâm thuận tiện trong việc áp dụng quy định của Nhà nước về chế độ kế toán, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính tại Kho bạc; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách; khóa sổ quyết toán trên TABMIS;…Nhà xuất bản tài chính xin giới thiệu cuốn sách: “Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc (TABMIS) – Chế Độ Kiểm Soát Thu Chi, Thanh Toán Qua Kho Bạc Và Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Mới Nhất 2013″


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1