30732_37254.jpg
30732_37254.jpg
1

Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư

Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế – xã hội to lớn. Bên cạnh đó việc quản lý vốn đầu tư ở các đơn vị có nhu cầu xây dựng cơ bản có tầm quan trọng rất lớn, trong việc khai thác và phát huy hiệu quả sử dụng vốn để thực hiện các mục tiêu kinh tế – chính trị – xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của nhà nước và các bên có liên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản:

– Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.

– Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.

– Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư

– Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định cập nhật hóa gần đây nhất, liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, thi công, giám sát, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Đọc Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Online, Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trực Tuyến Online...