22049_p28483.jpg
22049_p28483.jpg
1

Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải

Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Quyển sách này được soạn thảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương pháp kế toán tại các Tổ chức Tín dụng nói chung và tại các Ngân hàng thương mại nói riêng, rất phù hợp với chương trình học của đông đảo sinh viên Khối Tài chính – Ngân hàng tại hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học có ngành Tài chính – Ngân hàng.

Quyển sách được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại các Ngân hàng Thương mại hiện nay cũng rất thuận tiện cho người học hay quan tâm về lĩnh vực kế toán Ngân hàng.
Kết cấu quyển sách gồm có 2 phần:
– Phần lý thuyết
– Phần bài tập
Ngoài ra còn có phần phụ lục Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng tại các Ngân hàng theo quyết định mới nhất, Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN ban hàng ngày 10/7/2006 cũng như toàn văn của Quyết định 29 này.

Ở lần tái bản này, sách đã được cập nhật bổ sung toàn diện theo QĐ 29/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 và Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 về việc ban hành chế độ báo cáo Tài chính đối với các tổ chức Tín dụng nhằm cung cấp kịp thời cho bạn đọc những kiến thức mới nhất về Kế toán Ngân hàng.


Download Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải, Đọc Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Online, Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Ngân Hàng – Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải Trực Tuyến Online...