img003.u335.d20160425.t171600.jpg
img003.u335.d20160425.t171600.jpg

Ebook Kinh Dược Sư

Ebook Kinh Dược Sư đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Dược Sư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Đây là một trong những bản kinh tụng thông dụng của người Phật tử. Kinh Dược Sư nói về đại nguyện rộng lớn của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Kinh thuyết dạy về công đức của người trì tụng kinh, xưng niệm danh hiệu đức Phật Dược Sư cũng như noi theo hạnh nguyện của ngài.


Download Ebook Kinh Dược Sư Miễn Phí, Tải Sách Kinh Dược Sư, Đọc Ebook Kinh Dược Sư Online, Ebook Kinh Dược Sư Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Dược Sư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Dược Sư Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Dược Sư Free Ebook, Xem Sách Kinh Dược Sư Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1