img999.u335.d20160425.t165644.jpg
img999.u335.d20160425.t165644.jpg
1

Ebook Kinh Ngũ Bách Danh

Ebook Kinh Ngũ Bách Danh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Ngũ Bách Danh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Kinh Ngũ Bách Danh, do sự tuyển trạch những từ, những câu quan yếu trong các kinh Đà-ra-ni và kinh Phổ-Môn, tập thành 500 danh-hiệu của Bồ tát Quán-Âm, hầu cung ứng cho sự cầu nguyện của Phật tử.

Trước đây, tại Việt Nam, Phật tử miền Bắc, lễ tụng theo chữ Hán. Nhưng, sau năm 1954, Phật tử miền Bắc di cư vào miền Nam, được phiên âm ra chữ Việt, in thành sách và phổ biến rộng rãi hơn. Kinh Ngũ Bách Danh không chỉ ca ngợi danh hiệu, bản nguyện, công đức của đại sĩ Quán Âm, mà còn đề cao tha lực của ngài và của các thần chú như: chú Đại bi, chú Như ý ma ni luân, chú Thiên chuyển.


Download Ebook Kinh Ngũ Bách Danh Miễn Phí, Tải Sách Kinh Ngũ Bách Danh, Đọc Ebook Kinh Ngũ Bách Danh Online, Ebook Kinh Ngũ Bách Danh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Ngũ Bách Danh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Ngũ Bách Danh Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Ngũ Bách Danh Free Ebook, Xem Sách Kinh Ngũ Bách Danh Trực Tuyến Online...