28736_35240.jpg
28736_35240.jpg

Ebook Kinh Tế Vĩ Mô

Ebook Kinh Tế Vĩ Mô đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Tế Vĩ Mô với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Tác giả Robert C.Guell đề cập lĩnh vực kinh tế vĩ mô gồm các chủ đề thiết yếu của nền kinh tế tổng thể như, GDP, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng, tổng cung và tổng cầu, chính sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ, thặng dư và thâm hụt ngân sách …tác giả cũng đề cập về các định chế quốc tế WB (World Bank – Ngân hàng Thế giới), IMF ( International Monetary Fund – Quỹ tiền tệ Quốc tế), các Hiệp định thương mại quốc tế (GATT, WTO, AFTA…), các vấn đề về năng lượng, thị trường, chứng khoán…

Sinh viên khối kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy các chủ đề kinh tế vĩ mô cơ bản và hiện đại, độc đáo, giúp theo dõi các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, tác động đến hoạt động của các thị trường (nhà đất, chứng khoán, hàng hoá) và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều này sẽ tạo lợi thế trong việc hoạch định công việc của một tổ chức hay doanh nghiệp.


Download Ebook Kinh Tế Vĩ Mô Miễn Phí, Tải Sách Kinh Tế Vĩ Mô, Đọc Ebook Kinh Tế Vĩ Mô Online, Ebook Kinh Tế Vĩ Mô Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Tế Vĩ Mô Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Tế Vĩ Mô Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Tế Vĩ Mô Free Ebook, Xem Sách Kinh Tế Vĩ Mô Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1