1

Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018

Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Phần 1: Những nguyên tắc, những bí mật, tính hài hước

1.1- Sự hình thành cuốn sách

1.2- Những nguyên tắc

1.3- Những bí mật

1.4- Những bí mật lớn

1.5- Nghệ thuật hài hước – bí mật lớn nhất

Phần 2: Chuẩn bị gây ấn tượng với khách hàng

2.1- Nghệ thuật gây ấn tượng

2.2- Nghệ thuật đặt câu hỏi

2.3- Nghệ thuật đưa ra những câu nói đầy thuyết phục

Phần 3: Hãy cho phép tôi giới thiệu bản thân mình

3.1- Nghệ thuật giới thiệu

3.2- Nghệ thuật chào hàng qua điện thoại

Phần 4: Thực hiện một bài thuyết trình hoàn hảo

4.1- Nghệ thuật thuyết trình

Phần 5: Sự phản đối, kết thúc, và theo đuổi đơn hàng….. có được câu trả lời có

5.1- Sự phản đối

5.2- Nghệ thuật kết thúc

5.3- Nghệ thuật của lòng kiên trì

Phần 6: Kẻ thù cạnh tranh và những tai hoạ

6.1- Sự than vãn

6.2- Cạnh tranh

Phần 7: Khách hàng là thượng đế

7.1- Dịch vụ khách hàng

Phần 8: Phổ biến kinh tân ước

8.1- Nghệ thuật giao tiếp

8.2- Sách cho những kỳ Hội chợ

Phần 9: Mạng lưới bán hàng…. thành công được tạo nên bời sự liên kết giữa các mối quan hệ

9.1- Nghệ thuật trong mạng lưới bán hàng

Phần 10: Lời tiên tri và lợi nhuận

10.1- Nghệ thuật lãnh đạo

10.2- Xu hướng

10.3- Nghệ thuật tiên tri

Phần 11: Nâng cao thu nhập của bạn!

11.1- Các con số

Phần 12: Tôi có thể có một lời cầu nguyện không?

12.1- Sự ra đi


Download Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Miễn Phí, Tải Sách Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018, Đọc Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Online, Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Free Ebook, Xem Sách Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Bán Hàng – Tái bản 2018 Trực Tuyến Online...