29425_35935.jpg
29425_35935.jpg
1

Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Ở các trường Đại học trong ngành Quản Trị Kinh Doanh, người ta đề cập nhiều vấn đề thiết thực, cụ thể, như Quản trị tài chánh, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự… Các môn học trên nhằm giúp cho sinh viên thấu hiểu các vấn đề mà một công ty phải đối phó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nói chung, một công ty dù lớn hay nhỏ, cũng đều thực hiện các chức năng quản trị tài chánh, sản xuất, nhân sự và marketing…trong vấn đề điều hành hoạt động của mình. Tuy nhiên, tùy theo quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đa quốc gia hay xí nghiệp nhỏ và vừa có thể thêm hay giảm đi một số phạm vi hoạt động nào đó, như các công ty đa quốc gia phải hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, do đó phải đương đầu với một số vấn đề mà nếu hoạt động trong nước họ ít gặp phải, như vấn đề tỷ giá khi học phải chuyển số tiền lời về chánh quốc…

Quyển Kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh ra đời nhằm giúp sinh viên các công ty “từng bước thiết lập một kế hoạch kinh doanh thông suốt, cụ thể và chính xác” để hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu, theo đó công ty có thể thêm hay bớt cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của mình.

Mục lục:

Phần 1: Các nét căn bản

Phần 2: Hãy nói về câu chuyện kinh doanh của bạn

Phần 3: Thu thập thông tin

Phần 4: Tiên đoán

Phần 5: Phân tách tài chánh

Phần 6: Chiến lược và các chiến thuật

Phần 7: Các công việc tiếp theo

Mời bạn đón đọc


Download Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Miễn Phí, Tải Sách Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh, Đọc Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Online, Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Free Ebook, Xem Sách Kỹ Thuật Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trực Tuyến Online...