img136_18.jpg
img136_18.jpg
1

Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3)

Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Nội dung sách gồm 7 chuyên đề, bao gồm:

Chuyên đề 1: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về hidrocacbon

Chuyên đề 2: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về dẫn xuất halogen – ancol – phenol

Chuyên đề 3: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về nhóm andehit – xeton – axit cacbonxylic

Chuyên đề 4: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập ete – lipic

Chuyên đề 5: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập Cacbonhidrat

Chuyên đề 6: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về amin – amino axit – peptit – protein

Chuyên đề 7: Kỹ thuật giải nhanh các dạng bài tập về polime


Download Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Miễn Phí, Tải Sách Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3), Đọc Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Online, Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Cho Android - Iphone - IOS, Download Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Free Ebook, Xem Sách Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học (Tập 3) Trực Tuyến Online...