21335_p27765.jpg
21335_p27765.jpg

Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích

Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Suốt thập kỷ qua, khái niệm về Bảng Cân đối Thành tích đã thu hút sự quan tâm của mọi người, được nhiều tổ chức ứng dụng một cách rộng rãi và nồng nhiệt như một phương tiện giúp bảo đảm cho các chiến lược đã được hoạch định được thực hiện. Tuy nhiên, trong vai trò là những nhà tư vấn và những nhà nghiên cứu, các tác giả đã lưu ý rằng, trên thực tế thường thì những điều người ta trông đợi đã không được đáp ứng.

Tiếp bước cuốn sách trước kia (Performance Drivers, Ole, Roy và Wetter, Wiley 1999), cuốn sách này tập trung vào những kinh nghiệm trực tiếp của các công ty thuộc nhiều tổ chức khác nhau và những thách thức lột diện khi các Bảng Theo dõi Thành tích được sử dụng. Nếu những thách thức này không được giải quyết, chúng có thể gây trở ngại hoặc thậm chí còn làm xói mòn lòng tin đối với việc thực hiện các Bảng Theo dõi Thành tích, cho dầu một khái niệm như thế là hợp lý. Qua việc nhận dạng những thành tựu cũng như những thất bại, cuốn sách này nhằm vào những thách thức mà các công ty thành công đã gặp phải khi quản lý các Bảng Theo dõi Thành tích của họ, và chỉ ra cách thức mà họ sử dụng để giải quyết những thách thức này.

Dựa trên những kinh nghiệm của các công ty hàng đầu trên thế giới như Skadia, British Airways, Oriflame, Hewlett-Packard, Xerox, Ericsson, Scandinavian Airlines, và nhiều công ty khác nữa, các tác giả đã nêu ra một tập hợp gồm nhiều vần đề trong việc thiết kế các Bảng Theo dõi Thành tích và các phương pháp quản lý. Nếu được quản lý một cách đúng đắn, một tổ chức sẽ có khả năng nhận được nhiều lợi ích và nhận biết được tiềm năng của họ từ việc thực hiện các Bảng Theo dõi Thành tích.


Download Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Miễn Phí, Tải Sách Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích, Đọc Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Online, Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Cho Điện Thoại, Tải Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Cho Android - Iphone - IOS, Download Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Free Ebook, Xem Sách Làm Thế Nào Để Phát Huy Hiệu Quả Bảng Cân Đối Thành Tích Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1