17751_p24160.jpg
17751_p24160.jpg
1

Ebook Lập Mô Hình Tài Chính

Ebook Lập Mô Hình Tài Chính đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lập Mô Hình Tài Chính với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Lập Mô Hình Tài Chính:

Phần thứ nhất: Giới thiệu các mô hình tối ưu
        Chương 1: Lập mô hình tài chính
Chương 2: Mô hình tối ưu hoá tuyến tính
Chương 3: Mô hình tối ưu hoá phi tuyến
Chương 4: Mô hình mô phỏng Monte Carlo

Phần thứ hai: Các mô hình tài chính doanh nghiệp
        Chương 5: Các phép tính tài chính cơ bản và chi phí sử dụng vốn
Chương 6: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp
Chương 7: Mô hình phân tích hoạt động thuê mua

Phần thứ ba: Các mô hình quản lý doanh mục đầu tư chứng khoán
        Chương 8: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán
Chương 9: Tính toán danh mục đầu tư chứng khoán hiệu quả có bán khống
Chương 10: Danh mục đầu tư chứng khoán trong trường hợp không bán khống và tính toán giá trị chịu rủi ro-Var

Phần thứ tư: Các mô hình quyền chọn
        Chương 11: Các mô hình định giá quyền chọn
Chương 12: Sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro

Phần thứ năm: Trái phiếu và Duration
        Chương 13: Trái phiếu và duration
Chương 14: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu
Chương 15: Lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Chương 16: Tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro

Phần thứ sáu: Phụ lục

Mời các bạn đón đọc.


Download Ebook Lập Mô Hình Tài Chính Miễn Phí, Tải Sách Lập Mô Hình Tài Chính, Đọc Ebook Lập Mô Hình Tài Chính Online, Ebook Lập Mô Hình Tài Chính Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lập Mô Hình Tài Chính Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lập Mô Hình Tài Chính Cho Android - Iphone - IOS, Download Lập Mô Hình Tài Chính Free Ebook, Xem Sách Lập Mô Hình Tài Chính Trực Tuyến Online...