nxbtrestoryfull_13572014_025726
nxbtrestoryfull_13572014_025726

Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư


Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luân Lý Giáo Khoa Thư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Quốc văn giáo khoa thư Luân Lý Giáo Khoa Thư là hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường Tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ XX.

Nhóm biên soạn sách gồm các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình PhúcĐỗ Thận – đều là những học giả, nhà văn, và là nhà giáo dục nổi tiếng, đương thời rất được tín nhiệm.

Công việc biên soạn sách của họ còn mang tính định hướng của một nền giáo dục.

Việc dạy song hành hai bộ sách Quốc văn giáo khoa thư Luân Lý Giáo Khoa Thư từ lớp Đồng ấu, lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học cho thấy vấn đề luân lý, đạo đức và công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ.

Từ đầu thập niên 1990 đến nay, bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân Lý Giáo Khoa Thư đã được Nhà xuất bản Trẻ tái bản nhiều lần và được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận.


Download Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư Miễn Phí, Tải Sách Luân Lý Giáo Khoa Thư, Đọc Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư Online, Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luân Lý Giáo Khoa Thư Cho Android - Iphone - IOS, Download Luân Lý Giáo Khoa Thư Free Ebook, Xem Sách Luân Lý Giáo Khoa Thư Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY