img304_7
img304_7

Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn

Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Tài liệu gồm 3 phần với những nội dung cơ bản:

1.Phần Văn học

– Giới thiệu những nét chính về tác giả, tác phẩm

– Gợi ý phân tích tác phẩm, đoạn trích

– Giới thiệu một số đề bài, gợi ý lập dàn bài và bài làm tham khảo

2.Phần Tiếng Việt

– Hệ thống hoá kiến thức về Từ ngữ, Ngữ pháp đã học trong chương trình THCS.

– Sau mỗi phần lý thuyết có bài tập thực hành luyện tập tiếng Việt. Các bài tập thực hành chủ yếu lấy nguồn ngữ liệu từ trong tác phẩm văn chương đã học, giúp các em học sinh rèn luyện tốt hơn các thao tác và kĩ năng làm bài tập tiếng Việt.

3.Phần Tập làm văn

– Hệ thống hoá kiến thức các kiểu văn bản học ở lớp 9 (Tự sự, Thuyết minh, Nghị luận)

– Giới thiệu một số bài tập, gợi ý làm bài và bài làm tham khảo


Download Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Miễn Phí, Tải Sách Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn, Đọc Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Online, Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Cho Android - Iphone - IOS, Download Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Free Ebook, Xem Sách Ôn Luyện Thi 9 Vào 10 Ngữ Văn Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1