img221_7_1.jpg
img221_7_1.jpg

Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia

Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Mười Điều Không Của Người Xuất Gia với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Đây là những lời dạy chí thành chí thiết của Đại sư Tinh Vân dành cho tất cả những người xuất gia tu tập. Tuy hoàn toàn không có gì đi ngoài những chỉ dạy vốn có trong Kinh điển, Giới luật, nhưng qua sự hệ thống hóa của Đại sư, những nội dung này đã trở nên dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ, có thể xem là kim chỉ nam cho những ai muốn sống một đời sống tu hành chân chánh.

Những gì được nêu ra trong sách này đều là sự triển khai và cụ thể hóa những lời dạy thiết yếu trong Kinh điển, Giới luật. Điều đáng tiếc là có rất nhiều người do thiếu sự học hỏi nghiêm túc nên cho dù rất nhiệt thành trên con đường tu tập mà vẫn dễ dàng đi vào chỗ sai lầm, lệch lạc. Đại sư nhận thấy rõ như thế nên đã tóm gọn tất cả những gì thiết yếu nhất cần thiết cho người xuất gia và đưa vào “Mười điều không” này, thật thiết thực và dễ dàng nhận hiểu, thực hành.

Đây có thể xem là một cẩm nang không thể thiếu cho mọi người xuất gia, nhưng đồng thời cũng là một tư liệu tham khảo học hỏi rất bổ ích cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về đời sống của người xuất gia trong Phật giáo.


Download Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Miễn Phí, Tải Sách Mười Điều Không Của Người Xuất Gia, Đọc Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Online, Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Cho Điện Thoại, Tải Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Cho Android - Iphone - IOS, Download Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Free Ebook, Xem Sách Mười Điều Không Của Người Xuất Gia Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1