Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu

Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu

Trong kinh dạy: Đức Lục Độ Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thể tính của Ngài chính là Phật Mẫu đã thành tựu vô lượng vô biên sự nghiệp công đức độ sinh. Ngài là Bản tôn của chư Thánh Độ Mẫu.

Thân Đức Lục Độ Phật Mẫu có sắc xanh lục gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý. Ngài an tọa trên đài sen với tư thế du hý nêu biểu cho những công hạnh tức khắc cứu độ chúng sinh.

Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.


Download Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Miễn Phí, Tải Sách Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu, Đọc Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Online, Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Cho Android - Iphone - IOS, Download Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Free Ebook, Xem Sách Nghi Quỹ Tu Trì – Lục Độ Phật Mẫu Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1