1170_p5601.jpg
1170_p5601.jpg

Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống)


Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nǎm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã dịch và cho ra mắt bạn đọc cuốn hồi ký thứ hai của Bôrit Enxin dưới tựa đề Những ghi chép của Tổng thống, trong đó viết về những cuộc khủng hoảng và xáo động chính trị ở Liên bang Nga những nǎm 1991 – 1993.

Nhằm cung cấp tiếp cho bạn đọc thông tin về những biến cố chủ yếu trong nhiệm kỳ thứ hai cảu Tổng thống Bôrit Enxin, đặc biết là với những người đứng đầu chính phủ, quá trình tìm kiếm nhà lãnh đạo mới của nước Nga và cuộc đấu tranh khốc liệt trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 3-2000, các tác giả dịch và xuất bản cuốn hồi ký thứ ba của Bôrit Enxin Nhật ký nửa đêm do Nhà xuất bản ATC Mátxcơva ấn hành vào tháng 10 – 2000 với tên gọi Cuộc chạy maratông của Tổng thống.

Do quan điểm lập trường của người viết, trong sách có nhiều nhận xét đánh giá không giống như những thông tin đã được công bố, nhất là những nhận xét, đánh giá chủ quan của người viết về các chính khách trong Chính phủ hoặc Đuma quốc gia Nga, về Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Xô viết, thể hiện những quan điểm đối lập, thù địch với chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, với mục đích cung cấp thêm thông tin tư liệu để bạn đọc rộng đường tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cho dịch và xuất bản đúng nguyên bản tiếng Nga.


Download Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Miễn Phí, Tải Sách Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống), Đọc Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Online, Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Cho Android - Iphone - IOS, Download Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Free Ebook, Xem Sách Nhật ký nửa đêm (Cuộc chạy maratông của Tổng thống) Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY