Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ

Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ là quyển sách nói về Đạo học, Đạo học là một thuật ngữ bao hàm những ý nghĩa kép. Có một ý nghĩa là Đạo và một ý nghĩa là học. Đạo theo nghĩa chữ Hán là con đường, song đồng thời củng lại là một từ ám chỉ tâm linh mang ý nghĩa của một tôn giáo. Học là một từ chỉ sự cố gắng nỗ lực của con người trong quá trình rèn luyện cách sống, mở mang trí tuệ nên cha ông ta thường nói học làm người, học làm thầy, học làm quan… Sau này chúng ta vẫn thường nhắc lại câu nói của Lê Nin: uHọc, học nữa, học mãi”… Như vậy, Học ở đây không chỉ là học chữ thuần tuý mà còn học nhân cách, học lễ nghĩa, học để sống… Do vậy không chỉ đơn thuần là Nho giáo, Nho học mà nó còn được hiểu là học hành thi cử và nền giáo dục Việt Nam những năm từ xưa đến nay.

Đạo học dưới góc độ giáo dục chỉ tính mấy năm đổi mới và cải cách giáo dục của nước ta đã có rất nhiều tư liệu. Tư liệu nói về những mặt tích cực bên cạnh những mặt hạn chế nhất định trong giáo dục. Đồng thời, đề cập đến nền Đạo học của chúng ta trước những thách thức của nền kinh tế thị trường hiện nay. Cho nên làm cách nào thể hiện được Đạo học Việt Nam từ xưa đến nay không tô son mà củng không bôi đen? Đây là thử thách lớn đối với người viết.


Download Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Miễn Phí, Tải Sách Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ, Đọc Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Online, Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Cho Android - Iphone - IOS, Download Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Free Ebook, Xem Sách Nho Giáo Đạo Học Trên Đất Kinh Kỳ Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1