29324_35834.jpg
29324_35834.jpg
1

Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư

Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Mục lục:

Phần 1: Phân tích chứng khoán

Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian

Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

Chương 3: Các lý thuyết về thị trường chứng khoán và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Phần 2: Phân tích cổ phiếu

Chương 4: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế

Chương 5: Phân tích công ty niêm yết

Chương 6: Phân tích lựa chọn cổ phiếu

Chương 7: Phân tích kỹ thuật

Phần 3: Phân tích trái phiếu

Chương 7: Phân tích lựa chọn trái phiếu

Phần 4: Phân tích chứng khoán phái sinh

Chương 9: Phân tích hợp đồng tương lai

Chương 10: Phân tích quyền chọn

Phần 5: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư

Chương 11: Quản lý danh mục đầu tư

Chương 12: Đánh giá danh mục đầu tư

Phụ lục: Một số mẫu phân tích công ty niêm yết

Giải bài tập các chương

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc


Download Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Miễn Phí, Tải Sách Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư, Đọc Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Online, Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Free Ebook, Xem Sách Phân Tích Chứng Khoán Và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Trực Tuyến Online...