146825_p26650mbt.jpg
146825_p26650mbt.jpg

Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh


Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Linh Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay, để tồn tại và phát triển vững chắc, doanh nghiệp cần có một hệ thống công cụ quản lý kinh tế phù hợp để giúp doanh nghiệp đánh giá đúng đắn và đầy đủ hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả…

Trọng tâm của quyển sách gồm các nội dung sau:
– Lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng.
– Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh.
– Phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh.
– Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh.
– Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Mục Lục:
Chương 1: Đối tượng, phương pháp và tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh

1.1. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh
1.2. Các phương pháp phân tích.

Chương 2: Phân tích môi trường, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
2.1. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài và doanh nghiệp
2.3. Chiến lược kinh doanh
2.4. Lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh.

Chương 3: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất
3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất
3.2. Phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất
3.3. Phân tích tình hình bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Chương 4: Phân tích các yếu tố sử dụng trong quá trình sản xuất
4.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động
4.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
4.3. Phân tích sử dụng vật liệu.

Chương 5: Phân tích chi phí và giá thành sản xuất
5.1. Phân tích chung chi phí sản xuất
5.2. Phân tích giá chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm so sánh được
5.3. Phân tích các khoản mục giá thành
5.5. Phân tích về chi phí ngoài sản xuất
5.6. Phân tích kiểm soát chi phí hàng tồn kho.

Chương 6: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
6.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
6.2. Phân tích kết quả tiêu thụ theo mặt hàng
6.3. Ứng dụng mối quan hệ của các chi phí ứng xử với kết quả hoạt động kinh doanh
6.4. Phân tích điểm hoà vốn trong tiêu thụ
6.5. Các chỉ tiêu dự toán lợi nhuận
6.6. Phân tích biến động của tiêu thụ ảnh hưởng đến lợi tức
6.7. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm.

Chương 7: Phân tích các dự án đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh
7.1. Dự án đầu tư dài hạn trong kinh doanh và các phương pháp phân tích
7.2. Phương pháp hiện giá thuần
7.3. Phương pháp tỷ suất lãi nội bộ
7.4. Phương pháp kỳ hoàn vốn
7.5. Phương pháp tủ suất kế toán
7.6. Đánh giá về các phương pháp phân tích dự án đầu tư
7.7. Phân tích tính không chắc chắn của dự án đầu tư dài hạn.

Chương 8: Phân tích báo cáo tài chính
8.1. Ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính
8.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính
8.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu – nợ phải trả
8.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
8.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh
8.6. Thí dụ minh hoạ tổng hợp.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Miễn Phí, Tải Sách Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh, Đọc Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Online, Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Free Ebook, Xem Sách Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Trực Tuyến Online...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY