19275_p25692.jpg
19275_p25692.jpg
1

Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân

Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Đã lâu lắm rồi khi mà phần lớn chúng ta sung sướng để cho các ông chủ quản lý sự nghiệp của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ thì không còn thế nữa. Một quan điểm phổ biến hoàn toàn khác hẳn phát sinh từ nhận thức thế giới đã thay đổi và các ông chủ – cho dù họ có vẻ gia trưởng thế nào thì cũng chỉ đưa ra một đích nhắm. Nếu như bạn chẳng còn trông cậy vào người chủ làm việc đó cho bạn, thì còn ai có năng lực hơn bạn trong  vai trò này?

Trong cuốn sách này tác giả bắt đầu đưa bạn vào những câu nhắc chính yếu là bạn cần gửi trọn của bạn như là một ông chủ sự nghiệp của bạn.
– Những mục tiêu của bạn là gì?
– Những cơ hội gì bạn thực hiện cho những mục tiêu đó, nơi bạn làm việc trong lược vòng ở thị trường tìm việc hoặc thoát ra để làm việc cho chính bạn?
– Những lựa chọn nào mở ra cho bạn và bạn quan niệm thế nào về những chọn lựa đó?
– Kế hoạch phát triển – Những năng lực, huấn luyện, kinh nghiệm gì bạn cần để thực hiện các mục tiêu của bạn?
– Bạn có khả năng đạt được những lợi điểm gì ở các điều đó?
– Bạn có thấy rủi ro gì như thế nào trong cách hoàn thành những tham vọng của bạn?
– Bạn có khả năng chịu đòn? Bạn sẽ sống còn như thế nào và theo đuổi ra sao nếu công việc không theo cách của bạn?

Trang bị với một nhận thức bạn đang ở đâu hiện tại, bạn có thể bắt đầu một nhận xét đúng đắn cho những chuyển tiếp của bạn, luôn nhớ rằng:
– Đấy là nhiệm vụ của bạn,chứ không của ai khác
– Chính bạn là người giữ kế hoạch đi đúng đường và hiểu được các mục tiêu đạt được từ đó
Thông điệp chính trong cuốn sách này là tự quản lý sự nghiệp của bạn là một kinh nghiệm đầy thử thách và tưởng thưởng.Thực hiện đúng đắn sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới và bạn có thể hưởng được sự tự do và linh hoạt mà những sự nghiệp hiện nay mời gọi. Thờ ơ sẽ đưa bạn vào một lối mòn tù hãm và không thành đạt.


Download Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Miễn Phí, Tải Sách Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân, Đọc Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Online, Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Cho Android - Iphone - IOS, Download Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Free Ebook, Xem Sách Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Cá Nhân Trực Tuyến Online...