22540_28977.jpg
22540_28977.jpg

Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)


Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Mua Sách Giá Sỉ

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Tải.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Trong nền kinh tế thế giới đã và đang đi vào khuynh hướng hội nhập quốc tế hay hội nhập khu vực, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nội bộ quốc gia hay trên thương trường quốc tế càng trở nên khốc liệt. Trong tinh thần ấy, quyển “Quản trị doanh nghiệp” nhằm giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp xác định được các lợi thế và các cách thức của doanh nghiệp để có thể đứng vững, ổn định và phát triển không ngừng trước thời đại “hội nhập”, “bãi bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan”, “mậu dịch tự do” đang diễn ra mạnh mẽ, dồn dập.


Download Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration), Đọc Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Online, Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration) Trực Tuyến Online...

Tri Ân Người Đọc - Quà Tặng Đặc Biệt Dành Cho Tất Cả Mọi Người CLICK XEM CHI TIẾT