24783_31241.jpg
24783_31241.jpg

Ebook Quản Trị Nhân Sự

Ebook Quản Trị Nhân Sự đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Nhân Sự với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Giáo trình Quản trị nhân sự được viết dành cho sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh. Tài liệu này cũng có thể dùng cho các khóa bồi dưỡng kiến thức Quản Trị Kinh Doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các doanh nhân, nhất là các giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân viên cũng cố và tăng cường khả năng quản trị nhân sự của mình, bởi vì bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân sự của mình.

Ngoài ra, giáo trình này cũng được sử dụng cho sinh viên theo học Chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh. Sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng… cũng có thể tham khảo tài liệu này.


Download Ebook Quản Trị Nhân Sự Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Nhân Sự, Đọc Ebook Quản Trị Nhân Sự Online, Ebook Quản Trị Nhân Sự Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Nhân Sự Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Nhân Sự Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Nhân Sự Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Nhân Sự Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1