27377_33869.jpg
27377_33869.jpg

Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

Quản trị tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng trong khoa học quản trị kinh doanh. Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, thị trường chứng khoán đang hình thành và phát triển.

Nội dung cuốn sách được bố cục thành 5 phần, 16 chương, nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Người đọc được dẫn dắt bắt đầu từ cách nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến nhữgn vấn đề cụ thể về: chiết khấu dòng tiền, doanh lợi, rũi ro, lãi xuất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư và tài trợ… và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp.

Với cấu trúc trên đây, nội dung cuốn sách đã đảm bảo được những yêu cầu: cơ bản, phổ thông. Việt Nam và hiện đại.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và rất mới mẻ, nhất là đối với nước ta hiện nay.


Download Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Miễn Phí, Tải Sách Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Đọc Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Online, Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Free Ebook, Xem Sách Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1