18366_p24782.jpg
18366_p24782.jpg
1

Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại

Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Quyển sách chuyên khảo Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học tài chính doanh nghiệp và một tập hợp các tài liệu nghiên cứu rất có giá trị của các giáo sư có uy tín ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính như các giáo sư Stewart C.Myers, Richard A.Brealey, Stephen A.Ross, Black&Scholes, William F.Sharpe, J.C.Hull, Alan Shapiro v.v. Đây là những giáo sư rất nổi tiếng mà có lẽ các bạn đã từng nghe tên tuổi.
Cuốn sách có nội dung bao gồm 33 chương được chia làm 10 phần như sau:

Phần 1. Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp

Chương 1. Bản chất tài chính doanh nghiệp
Chương 2. Giá trị tiền tệ theo thời gian
Chương 3. Định giá cổ phần thường

Phần 2. Rủi ro

Chương 4. Rủi ro
Chương 5. Rủi ro và tỷ suất sinh lợi

Phần 3. Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính

Chương 6. Phân tích tài chính
Chương 7. Tác động đòn bẩy lên rui ro và tỷ suất sinh lợi
Chương 8. Kế hoạch tài chính

Phần 4. Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

Chương 9. Hoạch định dòng tiền
Chương 10. Các tiêu chuẩn hoạch định ngân sách vốn đầu tư
Chương 11. Vận dụng các phương pháp thẩm định dự án trong thực tiễn
Chương 12. Chi phí sử dụng vốn

Phần 5. Giải NOBEL kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp

Chương 13. Chính sách cổ tức
Chương 14. Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp
Chương 15. Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu
Chương 16. Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn
Chương 17. Nguyên tắc cơ bản hoạch định cấu trúc tài chính

Phần 6. Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả

Chương 18. Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả
Chương 19. Một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệp
Chương 20. Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoáng

Phần 7. Tài trợ

Chương 21. Các yếu tố tác động giá trị nợ
Chương 22. Thuê tài sản

Phần 8. Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro

Chương 23. Nhận diện và định giá các quyền chọn
Chương 24. Ứng dụng lý thuyết định giá các quyền chọn
Chương 25. Chứng chỉ đặc quyền và trái phiếu chuyển đổi
Chương 26.  Phòng ngừa rủii ro
Chương 27. Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế

Phần 9. Quản trị tài chính ngắn hạn

Chương 28. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn
Chương 29. Quản trị tín dụng
Chương 30. Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt
Chương 31. Vay và cho vay ngắn hạn

Phần 10. Các chủ đề đẵc biệt

Chương 32. Chiến lược tài chính
Chương 33. Tài chính quốc tế
Chương 34. Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp


Download Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Miễn Phí, Tải Sách Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Đọc Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Online, Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Cho Android - Iphone - IOS, Download Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Free Ebook, Xem Sách Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại Trực Tuyến Online...