10071_p16223.jpg
10071_p16223.jpg
1

Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc

Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Thủy Hử là một tác phẩm văn học rất có giá trị của nền văn học Trung quốc. Nó trưng bày cho chúng ta thấy cuộc sống sinh động và có phần dữ dội về đất nước Trung Quốc thế kỷ 12. Thủy Hử một mặt tố cáo chế độ phong kiến đầy bất công ngang trái, mặt khác giải thích đúng đắn nguyên nhân khởi nghĩa nông dân dưới chế độ phong kiến.
Các nhân vật trong Thủy Hử bao gồm 108 người tập hợp tại Lương Sơn Bạc đứng đầu là Tống Giang. Mỗi con người là một Truyện nhỏ, tập hợp thành một truyện lớn. Câu chuyện nơi bến nước (Thủy Hử) là câu chuyện về 108 vị anh hùng đó.


Download Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Miễn Phí, Tải Sách Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc, Đọc Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Online, Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Cho Android - Iphone - IOS, Download Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Free Ebook, Xem Sách Thủy Hử – 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc Trực Tuyến Online...