efe2pb.u2469.d20170116.t105908.8286.jpg
efe2pb.u2469.d20170116.t105908.8286.jpg

Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD)

Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

Quyển sách này cung cấp phần thực hành mở rộng về từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu trong sách bài học Level 2 Beginner thông qua hàng trăm bài tập, hoạt động và ngữ liệu nghe kèm theo.

– Các bài tập đơn giản giúp bạn thực hành những kỹ năng ngôn ngữ nền tảng: viết, đọc, nói và nghe.

– Đồ họa sinh động cung cấp ngữ cảnh mang tính trực quan, giúp bạn nhớ và áp dụng hiệu quả kiến thức về từ vựng và ngữ pháp.

– Các ví dụ có audio kèm theo giúp bạn phát triển kỹ năng nghe và nói.

– Các môđun bỏ túi giúp bạn tự học theo tiến độ cá nhân.


Download Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Miễn Phí, Tải Sách Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD), Đọc Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Online, Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Cho Android - Iphone - IOS, Download Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Free Ebook, Xem Sách Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD) Trực Tuyến Online...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1