18202_p24618.jpg
18202_p24618.jpg
1

Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật)

Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật)
Nội Dung
:
Chương I: Khái niệm tổng quát
Chương II: Các hệ số và cách dùng
Chương III: Lãi suất danh nghĩa và thực
Chương IV: Hiện giá
Chương V: Giá trị hàng năm đều nhau tương đương
Chương VI: Đánh giá suất thu hồi khi có nhiều phương án lựa chọn
Chương VII: Đánh giá dự án bằng tỷ số B/C
Chương VIII: Phân tích độ nhạy và cây quyết định
Chương IX: Rủi ro.


Download Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Miễn Phí, Tải Sách Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật), Đọc Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Online, Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Cho Android - Iphone - IOS, Download Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Free Ebook, Xem Sách Tính Toán Dự Án Đầu Tư (Kinh Tế – Kỹ Thuật) Trực Tuyến Online...